kinitronlogo1a

Ένας διαφορετικός τρόπος μελέτης

Γιατί μόνο η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα δεν αρκεί;

Παράλληλα με τη σχολική μελέτη που προετοιμάζει τα παιδιά για τις εργασίες του σχολείου, δυο μέρες αφιερώνονται αποκλειστικά σε εμβάθυνση όσων έχουν μάθει στα βασικά μαθήματα Γλώσσας και Μαθηματικών  , οικοδομώντας τις απαραίτητες βάσεις για την επόμενη τάξη. Μόνο η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα δεν αρκεί.

Μελέτη Δημοτικού - Γυμνασίου

Ομοιογενή – ολιγομελή τμήματα εως 8 άτομα

Καθημερινή επαφή με γονέα με το ειδικό τετράδιο επικοινωνίας

Εκπαιδευτικό υλικό με φυλλάδια επαναλήψεων & κάλυψης σχολικών κενών

Ωράριο λειτουργίας 2 έως 4.30 το μεσημέρι

Δευτέρα έως Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου – 15 Ιουνίου

Το παιδί μαθαίνει να διαχειρίζεται το χρόνο και να οργανώνει το διάβασμα

Tα παιδιά κατανοούν τα μαθήματα & αφομοιώνουν την ύλη τoυ σχολείου

Νεα τμήματα κάθε μήνα, ξεκινάτε όποτε θέλετε

Συχνές ερωτήσεις για τον τρόπο μελέτης

Γιατί μόνο η προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα δεν αρκεί;

1)Οι μαθητές προετοιμάζουν και παρουσιάζουν στον εκπαιδευτικό του σχολείου λυμένες ασκήσεις, χωρίς εμβάθυνση. Ο στόχος των εργασιών δεν είναι να παρουσιαστούν στον εκπαιδευτικό του σχολείου ολόσωστα γραμμένες, αλλά να κατευθύνουν το παιδί να προσπαθήσει να τις εκπονήσει, ώστε να διακρίνει οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσει. Η σχολική μελέτη έχει αποτέλεσμα, όταν μαθαίνει το παιδί αυτοπειθαρχία και αυτενέργεια.

2)Δεν θα μάθει ποτέ να διαβάζει, αλλά περιμένει από κάποιον άλλον να κάνει ολοκληρωμένα τις σχολικές εργασίες του. Έτσι, τα παιδιά γίνονται όλο και περισσότερο ανασφαλή, θεωρώντας ότι δεν μπορούν να εκπονήσουν τις εργασίες τους, χωρίς βοήθεια.

Πως γίνεται ο διαχωρισμός των τμημάτων ;

Λειτουργούμε  ολιγομελή τμήματα απόλυτα διαχωρισμένα ανά τάξη. Έτσι, η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή με έμπειρο διδακτικό προσωπικό.

Θα μπορεί το παιδί να ολοκληρώνει τις εργασίες του για την επόμενη μέρα χωρίς να έχει κενά ;

 • Στο Κίνητρον δεν λύνουμε απλά τις εργασίες που έχει το παιδί για την επόμενη ημέρα. Εξετάζεται για να επαληθευθεί εάν έχει αφομοιώσει τα μαθήματά του.
 • Δυο ημέρες την εβδομάδα αφιερώνονται αποκλειστικά στη διδασκαλία με στόχο την εμπέδωση της ύλης που έχει διδαχτεί.
 • Γίνεται ειδική προετοιμασία για τα σχολικά διαγωνίσματα και αντιμετώπιση του άγχους που δημιουργείται.
 • Παρέχουμε επιπλέον υλικό ( φύλλα εργασίας και σημειώσεις) για την πλήρη εμπέδωση της ύλης.

Πώς γίνεται η ενημέρωση και η συνεργασία με τους γονείς;

 • Με το τετράδιο επικοινωνίας και συνεργασίας ο παιδαγωγός είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς και τους ενημερώνει για την πρόοδο, αλλά και τυχόν προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζει ο μαθητής.
 • Εντοπίζονται ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες. Το διδακτικό μας προσωπικό έχει λάβει κατάλληλη επιμόρφωση, ώστε να εντοπίζει έγκαιρα τυχόν μαθησιακά ελλείμματα και να καθοδηγεί τους γονείς για την διαχείρισή τους.

Πώς λειτουργεί το εξειδικευμένο πρόγραμμα Ε και ΣΤ Δημοτικού;

Παράλληλα με την σχολική μελέτη, δύο μέρες αφιερώνονται αποκλειστικά σε εμβάθυνση όσων έχουν μάθει, οικοδομώντας τις απαραίτητες βάσεις για το Γυμνάσιο.

ΓΛΩΣΣΑ

 • Εμπέδωση των γραμματικών ορθογραφικών και συντακτικών κανόνων της γλώσσας.
 • Ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων( έκφραση- λεξιλόγιο)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Κατάκτηση των βασικών εννοιών αριθμητικής και μαθηματικής λογικής

Πως λειτουργεί το εξειδικευμένο πρόγραμμα A και Β Γυμνασίου;

 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΜΟΝΟ ΜΕΛΕΤΗ

Αυτή η επιλογή απευθύνεται σε μαθητές Α’ και Β’ Γυμνασίου που επιθυμούν να αφιερώσουν αποκλειστικά χρόνο για την μελέτη των μαθήματων του σχολείου. Στοχεύουμε στην καλλιέργεια των γνώσεων που απαιτούνται για την επιτυχία στις τελικές εξετάσεις και στην εμπέδωση της ύλης.

 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΚΑΙ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η εμβάθυνση διεξάγεται από δύο καθηγητές, έναν φιλόλογο και έναν μαθηματικό με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου και γνώση των αναγκών που αυτοί έχουν σε κάθε μία από τις δύο τάξεις του Γυμνασίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ: Μέγιστο οκτώ μαθητές.

Λόγω του μικρού αριθμού μαθητών ανά τμήμα, οι θέσεις είναι περιορισμένες

Ροή Μελέτης

Έναρξη Μελέτης

120' Μελέτη.

 Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα και για την 3ωρη μελέτη 

30'

Προσαρμογή των μαθητών

Έλεγχος της ύλης

Οργάνωση της μελέτης

60'

Έναρξη μελέτης Γλώσσας και Μαθηματικών

Απορίες μαθητών

Επεξήγηση των κανόνων

Επίλυση ασκήσεων

90'

Συνέχιση μελέτης των υπόλοιπων μαθημάτων

Επίλυση ασκήσεων

Έλεγχος - συζήτηση

120'

Τελικές απορίες μαθητών

Επανέλεγχος - Ολοκλήρωση μελέτης

Ανατροφοδότηση μαθητών - εκπαιδετικού

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :