Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 - 89 74 495   Email: info@kinitron.edu.gr

Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικά Νέα

Πρότυπα Σχολεία

Το Νέο Λύκειο

Πρόγραμμα Σπουδών

Διαγωνίσματα

Κλειδιά για την Επιτυχία

Οι επιτυχόντες μας

Η εκπαιδευτική δομή του ΚΙΝΗΤΡΟΝ, έχει συσταθεί με τέτοιον τρόπο ώστε κάθε εργαζόμενος να συνεργάζεται αρμονικά με όλους τους άλλους, ως αναπόσπαστο στοιχείο ενός συνόλου, με μοναδικό σκοπό την παροχή αποτελεσματικής εκπαιδευτικής βοήθειας προς τους μαθητές μας.

Η οργάνωση του εκπαιδευτικού μας χώρου, στηρίζεται από μια ομάδα ανθρώπων που είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους και ιδιαίτερα επιτυχημένοι στην μέχρι τώρα επαγγελματική τους ενασχόληση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

chart

Το Σύστημα μας

Το φροντιστήριο ΚΙΝΗΤΡΟΝ αναπτύσσει ευέλικτα εκπαιδευτικά συστήματα και μεθοδολογίες ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Κύριος άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθεί είναι η διαχείριση ποιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φροντιστήριο Μ.Ε. ΚΙΝΗΤΡΟΝ

Πλ. Ηρώων 4, Κέντρο Βάρης (πλησίον Εκκλησίας)

Τηλ. 210 - 89 74 495

e-mail: info@kinitron.edu.gr

 Facebook page:  kinitron.edu