Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 - 89 74 495   Email: info@kinitron.edu.gr

Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικά Νέα

Πρότυπα Σχολεία

Το Νέο Λύκειο

Πρόγραμμα Σπουδών

Διαγωνίσματα

Κλειδιά για την Επιτυχία

Οι επιτυχόντες μας

 

«Αν ένας γιατρός, δικηγόρος ή οδοντίατρος είχε στο γραφείο
του 40 άτομα ταυτόχρονα, κάθε ένα από τα οποία είχαν διαφορετικές
ανάγκες και κάποια από αυτά τα άτομα δεν θα ήθελαν να βρίσκονται
εκεί προκαλώντας φασαρίες, και ο γιατρός, δικηγόρος ή οδοντίατρος
χωρίς κανένα βοηθό έπρεπε να φροντίσει όλα αυτά τα άτομα με άρτιο
επαγγελματισμό για 9 μήνες τότε θα μπορούσε να πάρει μια ιδέα
για τη δουλειά ενός καθηγητή στη τάξη του».
                                (Donald D. Quinn)

 

teachersΗ Διεύθυνση σπουδών του ΚΙΝΗΤΡΟΝ, διασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα (που ορίζει ο νόμος) και την επαγγελματική επάρκεια, που απαιτείται ώστε να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι που έχει θέσει. Αυτονόητη δε θεωρείται η κατοχή άδειας διδασκαλίας.

Οι καθηγητές μας έχουν απόλυτη εξειδίκευση στο γνωστικό τους αντικείμενο και επιλέγονται με αντικειμενικά, αυστηρά και επιστημονικά κριτήρια.

Πολλοί δε είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Οι καθηγητές μας, εκτός από τα τυπικά τους προσόντα διαθέτουν αποδεδειγμένη φροντιστηριακή εμπειρία, διδακτική ικανότητα ( μεταδοτικότητα ), επικοινωνιακή δεξιότητα, ευσυνειδησία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Επίσης επιμορφώνονται διαρκώς από εξειδικευμένους φορείς - συνεργάτες μας σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής.

Η σωστή επιλογή κατάλληλων συνεργατών  - καθηγητών ( με απόλυτη εξειδίκευση στον γνωστικό τους αντικείμενο ) είναι για το ΚΙΝΗΤΡΟΝ όρος απαράβατος.

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο π.χ. φιλόλογος που τελείωσε φιλοσοφικό τμήμα να διδάσκει αρχαία ή λατινικά.

Είναι επίσης συνηθισμένο φαινόμενο ο καθηγητής να προσλαμβάνεται γιατί είναι γνωστός, φίλος ή συγγενής.

Κύριος άξονας της Εκπαιδευτικής πολιτικής του ΚΙΝΗΤΡΟΝ είναι η τήρηση των ποιοτικών standards.

 

Το Σύστημα μας

Το φροντιστήριο ΚΙΝΗΤΡΟΝ αναπτύσσει ευέλικτα εκπαιδευτικά συστήματα και μεθοδολογίες ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Κύριος άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθεί είναι η διαχείριση ποιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φροντιστήριο Μ.Ε. ΚΙΝΗΤΡΟΝ

Πλ. Ηρώων 4, Κέντρο Βάρης (πλησίον Εκκλησίας)

Τηλ. 210 - 89 74 495

e-mail: info@kinitron.edu.gr

 Facebook page:  kinitron.edu