Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 - 89 74 495   Email: info@kinitron.edu.gr

Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικά Νέα

Πρότυπα Σχολεία

Το Νέο Λύκειο

Πρόγραμμα Σπουδών

Διαγωνίσματα

Κλειδιά για την Επιτυχία

Οι επιτυχόντες μας

Στο ΚΙΝΗΤΡΟΝ η Γραμματεία δεν εκτελεί μόνο καθήκοντα διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, αρχειοθέτησης και οργάνωσης γραφείου. Η Γραμματεία στο ΚΙΝΗΤΡΟΝ λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος, σε όλα τα συνεκτικά μέρη που αποτελούν την εκπαιδευτική μας δομή.

Διεύθυνση, καθηγητές, μαθητές και γονείς αναφέρονται συνήθως πρώτα στη Γραμματεία που επιλύει άμεσα ή μεταβιβάζει τα αιτήματα στους αρμόδιους υπεύθυνους για τις απαντήσεις και τις λύσεις που πρέπει να δοθούν.

Στο ΚΙΝΗΤΡΟΝ η Γραμματεία δεν εκτελεί μόνο καθήκοντα διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, αρχειοθέτησης και οργάνωσης γραφείου. Η Γραμματεία στο ΚΙΝΗΤΡΟΝ λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος σε όλα τα συνεκτικά μέρη που αποτελούν την εκπαιδευτική μας δομή.
Διεύθυνση, καθηγητές, μαθητές και γονείς αναφέρονται συνήθως πρώτα στη Γραμματεία που επιλύει άμεσα ή μεταβιβάζει τα αιτήματα στους αρμόδιους υπεύθυνους για τις απαντήσεις και τις λύσεις που πρέπει να δοθούν.

Το Σύστημα μας

Το φροντιστήριο ΚΙΝΗΤΡΟΝ αναπτύσσει ευέλικτα εκπαιδευτικά συστήματα και μεθοδολογίες ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Κύριος άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθεί είναι η διαχείριση ποιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φροντιστήριο Μ.Ε. ΚΙΝΗΤΡΟΝ

Πλ. Ηρώων 4, Κέντρο Βάρης (πλησίον Εκκλησίας)

Τηλ. 210 - 89 74 495

e-mail: info@kinitron.edu.gr

 Facebook page:  kinitron.edu