Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 - 89 74 495   Email: info@kinitron.edu.gr

Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικά Νέα

Πρότυπα Σχολεία

Το Νέο Λύκειο

Πρόγραμμα Σπουδών

Διαγωνίσματα

Κλειδιά για την Επιτυχία

Οι επιτυχόντες μας

 

Μετά την πάροδο δύο (2) τουλάχιστον εβδομάδων, από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή, διενεργούνται διαγνωστικά test σε κάθε μάθημα.

Με βάση τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ αλλά συνυπολογίζοντας και τη γνώμη των καθηγητών μας, κατευθύνουμε τους μαθητές μας με ασφαλή τρόπο σε τμήματα αναλόγου επιπέδου ώστε ο μαθητής να μπορεί να πάρει τη μέγιστη δυνατή βοήθεια που επιβάλλουν οι ανάγκες του.

Η κατανομή των μαθητών μας σε τμήματα γίνεται αποκλειστικά με κριτήριο την ομοιογένεια, την καλή «χημεία» την βαθμολογία του σχολείου αλλά και την συζήτηση με τους γονείς, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το πλήρες προφίλ του παιδιού.

Το σύστημα εκπαιδευτικής ποιότητας του ΚΙΝΗΤΡΟΝ λειτουργεί με «κλειστά» τμήματα και θέτει πλαφόν επτά (7) μαθητών ανά τμήμα.

Οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα

1. Να ακολουθούν πρόγραμμα κάλυψης κενών.
2. Να παρακολουθούν ενισχυτικά μαθήματα όποτε τα χρειάζονται, καλύπτοντας σε βάθος
    την ύλη.
3. Έχουν τον υπεύθυνο καθηγητή δίπλα τους, όπου εντοπίζουν τα κενά τους.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται:

1. Δημιουργία πνεύματος ομάδας
2. Ατομική παρακίνηση
3. Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι μπορούν να στοχεύουν σε υψηλόβαθμες σχολές.

Αποτέλεσμα

Οι μαθητές μας κερδίζουν όλα τα θετικά του ομαδικού μαθήματος, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ατομικής φροντίδας και της εξατομικευμένης διδασκαλίας.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που η φροντιστηριακή συμπληρωματική βοήθεια υπερτερεί και προτιμάται έναντι του ιδιαίτερου μαθήματος.

 

Το Σύστημα μας

Το φροντιστήριο ΚΙΝΗΤΡΟΝ αναπτύσσει ευέλικτα εκπαιδευτικά συστήματα και μεθοδολογίες ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Κύριος άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθεί είναι η διαχείριση ποιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φροντιστήριο Μ.Ε. ΚΙΝΗΤΡΟΝ

Πλ. Ηρώων 4, Κέντρο Βάρης (πλησίον Εκκλησίας)

Τηλ. 210 - 89 74 495

e-mail: info@kinitron.edu.gr

 Facebook page:  kinitron.edu