Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 - 89 74 495   Email: info@kinitron.edu.gr

Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικά Νέα

Πρότυπα Σχολεία

Το Νέο Λύκειο

Πρόγραμμα Σπουδών

Διαγωνίσματα

Κλειδιά για την Επιτυχία

Οι επιτυχόντες μας

Το Εκπαιδευτικό - υποστηρικτικό υλικό είναι προϊόν της συγγραφικής ομάδας καθηγητών / ειδικοτήτων του φροντιστηρίου ΚΙΝΗΤΡΟΝ,

προσαρμοσμένο πάνω στη διδακτέα - εξεταστέα ύλη του σχολείου αλλά και στην διδακτική μεθοδολογία του διδάσκοντα.

Είναι κοινό και ενιαίο για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα αν έχουν ενταχθεί σε διαφορετικά τμήματα και διδάσκονται από διαφορετικούς καθηγητές.

Το υποστηρικτικό υλικό χορηγείται στους μαθητές μας δωρεάν.

 

kinitronAgimnasiou

Α' Γυμνασίου

kinitronBgimnasiou

 Β' Γυμνασίου

kinitronggimnasiou

 Γ' Γυμνασίου

kinitronALIKEIOU

Α' Λυκείου

kinitronBLIKEIOU 

Β' Λυκείου

kinitronΓLIKEIOU 

Γ' Λυκείου

Το Σύστημα μας

Το φροντιστήριο ΚΙΝΗΤΡΟΝ αναπτύσσει ευέλικτα εκπαιδευτικά συστήματα και μεθοδολογίες ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Κύριος άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθεί είναι η διαχείριση ποιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φροντιστήριο Μ.Ε. ΚΙΝΗΤΡΟΝ

Πλ. Ηρώων 4, Κέντρο Βάρης (πλησίον Εκκλησίας)

Τηλ. 210 - 89 74 495

e-mail: info@kinitron.edu.gr

 Facebook page:  kinitron.edu